Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica unieważnia zaproszenie do składania ofert z dnia 5.01.2018 roku na „Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych” w ramach projektu: „Szansa dla Aktywnych –Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Zaproszenie do składania oferty na „Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych”

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na

"Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych" w ramach projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy dnia 12.06.2017 r. nr UM_SE.433.1.051.2017

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Zaproszenie do składania oferty

Formularz ofertowy

Lista sprawdzająca certyfikat

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - V nabór

RPO 8.3

 

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza V nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmińskim, grudziądzkim, wąbrzeskim i mieście Grudziądz.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są od dnia 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - V nabór

Formularz rekrutacyjny - V nabór - wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny - V nabór - wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego - V nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna - V nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna - V nabór

II Nabór wniosków na dotację

RPO 8.3

 

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -€“ Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 10.01.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 10.01.2018 do 26.01.2018 r.

Czytaj więcej: II Nabór wniosków na dotację

Wsparcie pomostowe

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 4 do 26 stycznia 2018 r.

Wniosek i zestawienie  należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

Zestawienie planowanych wydatków

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji - pomoc de minimis

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Dodatkowe informacje