Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wsparcie pomostowe informacja

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej i podpisali umowę o dotację mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 26 marca do 6 kwietnia 2018 roku.

Kolejny nabór wniosków o dotację

 

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 21.03.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 21.03.2018 do 28.03.2018 r.

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica unieważnia zaproszenie do składania ofert z dnia 5.01.2018 roku na „Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych” w ramach projektu: „Szansa dla Aktywnych –Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Nabór biznesplanów - III

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -€“ Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 26.02.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 26.02.2018 do 09.03.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

- Regulamin przyznawania środków finansowych
-
Wniosek o przyznanie dotacji
- Biznesplan
- Załącznik do biznesplanu - wersja I - z formułami (liczy komórki)

- Załącznik do biznesplanu - wersja II - bez formuł (obliczenia trzeba robić ręcznie)

- Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu
- Karta oceny formalnej biznesplanu
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu
- Formularz informacji - pomoc de minimis
-
Oświadczenie 1
-
Oświadczenie 2
-
Oświadczenie 3
Zaświadczenie - jest wystawiane przez TRGP

Pytania można kierować do swoich doradców lub do pracowników biura projektu tel. 56 687-39-09 lub 726-088-408

Zaproszenie do składania oferty na „Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych”

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na

"Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych" w ramach projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy dnia 12.06.2017 r. nr UM_SE.433.1.051.2017

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Zaproszenie do składania oferty

Formularz ofertowy

Lista sprawdzająca certyfikat

Dodatkowe informacje