Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ulotka "Szansa dla Aktywnych"

Ulotka firma2

Nabór wniosków na dotację

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -€“ Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 18.10.2017 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie  w okresie od 18.10.2017 do 08.11.2017 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

- Regulamin przyznawania środków finansowych
-
Wniosek o przyznanie dotacji
- Biznesplan
-
Załacznik do biznesplanu
-
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu
- Karta oceny formalnej biznesplanu
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu
- Formularz informacji - pomoc de minimis
-
Oświadczenie 1
-
Oświadczenie 2
-
Oświadczenie 3
Zaświadczenie

Dokumenty na dotację i wsparcie pomostowe

RPO 8.3

Dokumenty dla uczestników projektu "Szansa dla Aktwnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy" ubiegających się o dotację.

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznes plan

Załącznik do biznes planu

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Wydłużamy nabór na otwarcie własnej działalności

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że III nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” jest wydłużony do 15.10.2017 r.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularz rekrutacyjny

III nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza III nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 1-30.09.2017

Formularz rekrutacyjny 1-30.09.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 1-30.09.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 1-30.09.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 1-30.09.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 1-30.09.2017

Dodatkowe informacje