Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty na dotację i wsparcie pomostowe

RPO 8.3

Dokumenty dla uczestników projektu "Szansa dla Aktwnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy" ubiegających się o dotację.

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznes plan

Załącznik do biznes planu

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

"Szansa dla Aktywnych" - Wyniki ostateczne

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że osobom które uzyskały minimum punktowe na I i II etapie rekrutacji do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” przyznane zostały dodatkowe punkty priorytetowe.

 Punkty priorytetowe przyznawane były za przynależność do jednej lub więcej grup:
- osoba powyżej 50 roku życia,
- kobieta,
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba długotrwale bezrobotna,
- osoba o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna liczba punktów priorytetowych możliwych do zdobycia to 40 (po 8 punktów za każdą kategorię).

Poniżej zestawienie łącznej liczby punktów (ocena merytoryczna i rozmowa z doradcą zawodowym oraz dodatkowe punkty priorytetowe) dla wszystkich uczestników projektu z I i II rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów aktywizujących

RPO 8.3

Na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.051.2017 z dnia 12.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu

Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących czynności:

Przeprowadzenie 20 godzin warsztatów aktywizujących dla 4 grup po 5 godzin na jedna grupę .

Szczegółowa tematyka warsztatów aktywizujących zostanie opracowana po zbadaniu potrzeb uczestników.

Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Wykształcenie wyższe o kierunku doradca zawodowy, co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dorosłych.

 

Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje będą wymagane przed zawarciem umowy z wykonawcą.

 

Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na podany poniżej adres mailowy do dnia 16.08.2017 do godz. 16:00.

 

wzór oferty

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Anna Szatkowska

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

tel. 056 688 75 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki rekrutacji "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Towarzysto Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas naboru 22.05.2017 - 30.06.2017.

Złożono 20 formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 formularz nie spełniał wymogów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 19 osób.

Lista osób zakwalifikowanych

Nabór na założenie firmy

RPO 8.3

 

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od dnia 17 lipca do 11 sierpnia 2017 r. roku prowadzi nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” na założenie i prowadzenie własnej firmy.

Celem projektu jest pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego i miasta Grudziądz.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (również emerytów i rencistów), powyżej 29 roku życia (rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. łącznie z dniem 30-tych urodzin), którzy ponadto należą do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia  (od dnia 50-tych urodzin)
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie).

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe.

Dodatkowe informacje