Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyniki oceny Biznesplanów dla VI naboru

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena wniosków i biznesplanów złożonych w ramach VI naboru uczestników do projektu w projekcie "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy".

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących zakładania działalności i podpisywania umowy na dotację prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.

Nabór wniosków o dotacje dla uczestników z VI naboru

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 30.04.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 30.04.2018 do 10.05.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznesplan

Załącznik 1 do biznesplanu - bez liczenia

Załącznik 1 do biznesplanu - sam liczy

Minimalne wymagania dotyczące oceny bizneplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Formularz informacji - pomoc de minimis

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Zaświadczenie

 

VI nabór uczestników do projektu "Szansa dla aktywnych" - przedłużenie

RPO 8.3

Strowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że VI nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych" zostaje przedłużony do dnia 09.03.2018 r. do godz 16:00

Wydłużenie VI naboru uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje o wydłużniu VI naboru uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.
 
Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do dnia 16.03.2018 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - VI nabór zmiana od 22.02.2018

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - VI nabór

Formularz rekrutacyjny - VI nabór - wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny - VI nabór - wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego - VI nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna - VI nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna - VI nabór

Zmiany do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Do Projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza zmieniony Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2018 r. 

Zmiana w Regulaminie dotyczą § 1, pkt. 3. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo Kujawsko-Pomorskie, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu zmiany 22.02.2018 do VI naboru

Dodatkowe informacje