Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydłużenie VI naboru uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje o wydłużniu VI naboru uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.
 
Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do dnia 16.03.2018 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - VI nabór zmiana od 22.02.2018

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu - VI nabór

Formularz rekrutacyjny - VI nabór - wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny - VI nabór - wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego - VI nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna - VI nabór

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna - VI nabór

VI nabór uczestników do projektu "Szansa dla aktywnych" - przedłużenie

RPO 8.3

Strowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że VI nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych" zostaje przedłużony do dnia 09.03.2018 r. do godz 16:00

Zmiany do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Do Projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza zmieniony Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2018 r. 

Zmiana w Regulaminie dotyczą § 1, pkt. 3. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo Kujawsko-Pomorskie, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Do Projektu zmiany 22.02.2018 do VI naboru

Dodatkowe informacje