Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyniki rekrutacji "Szansa dla Aktywnych" - III nabór

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas III naboru uczestników do projektu.
III nabór trwał od 01.09.2017 do 15.10.2017.

Złożonych zostało 9 formularz rekrutacyjny; 1 formularz został odrzucony ze względów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 8 osób.

Lista osób zakwalifikowanych - III nabór

IV nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza IV nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 38.400 zł na założenie i prowadzenie firmy
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 2-20.11.2017

Formularz rekrutacyjny 2-20.11.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 2-20.11.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 2-20.11.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 2-20.11.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 2-20.11.2017

 

Ulotka "Szansa dla Aktywnych"

Ulotka firma2

"Szansa dla Aktywnych"

Ulotka firma2

Nabór wniosków na dotację

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -€“ Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 18.10.2017 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie  w okresie od 18.10.2017 do 08.11.2017 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

- Regulamin przyznawania środków finansowych
-
Wniosek o przyznanie dotacji
- Biznesplan
-
Załacznik do biznesplanu
-
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu
- Karta oceny formalnej biznesplanu
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu
- Formularz informacji - pomoc de minimis
-
Oświadczenie 1
-
Oświadczenie 2
-
Oświadczenie 3
Zaświadczenie

Dodatkowe informacje