Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyniki

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena wniosków i biznesplanów złożonych w ramach IV naboru uczestników do projektu w projekcie "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy".

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących zakładania działalności i podpisywania umowy na dotację prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.

Wyniki rekrutacji „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” - VI nabór

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych złożonych podczas VI naboru uczestników do projektu.
VI nabór trwał od 13.02.2018-16.03.2018.

Złożonych zostało 14 formularz rekrutacyjny. Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 13 osób.

 

Lista rankingowa

 

Wsparcie pomostowe nabór od 26.03-6.04.2018

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 26 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Wniosek i zestawienie  wraz z oświadczeniem o otrzymaniej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.pdf

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.doc

Zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego.docx

Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx

 

 

Nabór wniosków o dotację dla V naboru uczestników

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” ogłasza nabór wniosków na dotację.

Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Przyjmowanie wniosków o dotacje wraz z załącznikami należy składać w terminie od 21-28.03.2018 r. do godziny 16:00

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Biznesplan.doc

Załącznik_1_do_biznesplanu_-bez liczenia.xlsx

Załącznik_1_do_biznesplanu_-sam liczy.xlsx

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu.pdf

Karta oceny formalnej biznesplanu.pdf

Karta oceny merytorycznej biznesplanu.pdf

Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx

Oświadczenie _1.doc

Oświadczenie _2.doc

Oświadczenie _3.doc

Zaświadczenie-1.pdf

 

Pytania można kierować do swoich doradców lub do pracowników biura projektu tel. 56 687-39-09 lub 726-088-408

Wsparcie pomostowe informacja

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej i podpisali umowę o dotację mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 26 marca do 6 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje