Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty na dotację

RPO 8.3

Dokumenty dla uczestników projektu "Szansa dla Aktwnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy" ubiegających się o dotację.

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznes plan

Załącznik do biznes planu

 

III nabór uczestników do projektu "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza III nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
-  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 1-30.09.2017

Formularz rekrutacyjny 1-30.09.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 1-30.09.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 1-30.09.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna 1-30.09.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna 1-30.09.2017

Wyniki rekrutacji "Szansa dla Aktywnych" - II nabór

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas naboru 17.07.2017 -11.08.2017.

Złożony został 1 formularz rekrutacyjny, który był poprawny formalnie.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowana została 1 osoba.

Lista osób zakwalifikowanych - II nabór

"Szansa dla Aktywnych" - Wyniki ostateczne

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że osobom które uzyskały minimum punktowe na I i II etapie rekrutacji do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” przyznane zostały dodatkowe punkty priorytetowe.

 Punkty priorytetowe przyznawane były za przynależność do jednej lub więcej grup:
- osoba powyżej 50 roku życia,
- kobieta,
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba długotrwale bezrobotna,
- osoba o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna liczba punktów priorytetowych możliwych do zdobycia to 40 (po 8 punktów za każdą kategorię).

Poniżej zestawienie łącznej liczby punktów (ocena merytoryczna i rozmowa z doradcą zawodowym oraz dodatkowe punkty priorytetowe) dla wszystkich uczestników projektu z I i II rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych

Wyniki rekrutacji "Szansa dla Aktywnych"

RPO 8.3

Towarzysto Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas naboru 22.05.2017 - 30.06.2017.

Złożono 20 formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 formularz nie spełniał wymogów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 19 osób.

Lista osób zakwalifikowanych

Dodatkowe informacje