Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wizyta seniorów z Gminy Hagen

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w dniach 25-29.10.2018 r.  gościło niemiecką delegację z partnerskiej gminy Hagen. Wśród członków niemieckiej delegacji byli przedstawiciele Gminy Hagen zajmujący się polityką senioralną oraz seniorzy w tym członkowie rady ds. seniorów.

Goście zastali zaproszeni  przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu „ Aktywizacja społeczna seniorów”.  Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przy współfinansowaniu ze środków Gminy Hagen oraz Gminy Płużnica, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ze środków własnych TRGP.

Czytaj więcej: Wizyta seniorów z Gminy Hagen

Nieczynne - 2.11.2018

Dnia 2.11.2018 (piątek) Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Przedłużone wsparcie pomostowe

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.         

Wsparcie pomostowe finansowe może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy jedynie w przypadku utrzymujących się problemów z płynnością finansową uczestnika projektu. Słabą kondycję finansową przedsiębiorcy należy udokumentować i uzasadnić.

Środki finansowe ze wsparcia pomostowego przedłużonego mogą zostać przeznaczone tylko na opłacenie przez uczestnika projektu składek ZUS/KRUS.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi na ostatniej stronie wniosku należy złożyć terminie od 4.07.2018-20.07.2018 w biurze TRGP w godzinach od 8:00-16:00.

Wzór wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

Wymagane załączniki:

  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z US
  3. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika projektu,
  4. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
  5. oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
  7. opinia doradcy biznesowego.

 

 

Poszukujemy pracownika.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje pracownika na stanowisko „pracownik biurowy”.

Poniżej przykładowy zakres czynności na stanowisku pracownika biurowego:

- ewidencjonowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji,

- archiwizacja dokumentów,

- obsługa urządzeń biurowych,

- udzielanie informacji petentom,

- przepisywanie pism w formie elektronicznej,

Wymagane dokumenty: życiorys , list motywacyjny oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A (budynek remizy strażackiej – I piętro) w godzinach od 8:00-16:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 726 088 405

Wsparcie pomostowe dla uczestników z dodatkowego naboru

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 02-04 lipca 2018 r.

Wniosek o wsparcie,  zestawienie  planowanych wydatków, formularz informacji wraz z oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego

oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

formularz informacji - pomoc de minimis

 

wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego- do wglądu

Dodatkowe informacje