Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zaproszenie do składania ofert - lekarz geriatra

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez lekarza geriatrę w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.115.2017

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach:

- Zaproszenia do składania ofert

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

RPO 8.3

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rzowoju Gminy Płuznica zaprasza do skladania ofert na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Płużnica w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

Opiekun osoby niesamodzielnej - praca

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku - opiekun osoby niesamodzielnej.

Praca wykonywana będzie w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica", gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Szczegóły dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekunów

Osoba na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekuna faktycznego, zatrudniona zostanie na umowę zlecenie.

Wymagania :

- posiadanie minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego

- odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi - szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu

Dokumenty, które należy złożyć podczas rekrutacji - €na opiekuna osoby niesamodzielnej:
- Formularz rekrutacyjny
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie o minimum rocznym doświadczeniu w realizacji usług opiekuńczych

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Bernady, tel. 56 687-39-09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca - opiekun osoby niepełnosprawnej

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku - opiekun osoby niesamodzielnej.

Praca wykonywana będzie w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica", gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Szczegóły dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekunów

Osoba na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekuna faktycznego, zatrudniona zostanie na umowę zlecenie.

 

Wymagania :

- posiadanie minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego

- odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi - szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu

Dokumenty, które należy złożyć podczas rekrutacji €na opiekuna osoby niesamodzielnej:
- Formularz rekrutacyjny
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie o minimum rocznym doświadczeniu w realizacji usług opiekuńczych

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Posiadamy jeszcze kilka miejsc wolnych na dane stanowisko. Zachęcamy do podjęcia współpracy. 

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Bernady, tel. 56 687-39-09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę audiobooków i książek z powiększoną czcionką

RPO 8.3

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę audiobooków i książek z powiększoną czcionką wg specyfikacji do projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”,
umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Formularz oferty cenowej

Dodatkowe informacje