Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Standard promocji projektów w ramach "Inicjuj z FIO"

fio

  1. Lider w imieniu grupy zobowiązuje się informować lokalną społeczność, w której realizowane jest przedsięwzięcie, lokalne media oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego o prowadzanych działaniach i ich dofinansowaniu przez P FIO.
  2. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe przygotowywane w ramach projektu powinny zawierać:

Logo P FIO, loga Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok oraz Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, a także informację słowną „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Logotypy FIO do pobrania w różnych formatach na stronie


Logo FIO


Logotypy Tłoka i TRGP oraz FIO do pobrania:

Wyniki konkursu "INICJUJ Z FIO" uzupełnione

   fio

   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza uzupełnioną listę rankingową o dodatkowe dane takie jak nazwa grupy/organizacji aplikującej i tytuł projektu.

Wyniki konkursu

Zakończono nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu "Inicjuj z FIO".

fio

Wpłynęło dotychczas 289 wniosków.

Informujemy, że względu na dużą ilość wniosków o mikrodotacje, a także dużą ilość uzupełnień braków formalnych Operatorzy zmuszeni są do wydłużenia czasu trwania oceny merytorycznej wniosków. W związku z tym ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do dnia 25.08.2014. Wydatki dofinansowanych projektów będą kwalifikowalne od 14 sierpnia. Odpowiedzialność za decyzje o rozpoczęciu realizacji projektów przed ogłoszeniem listy rankingowej spoczywa na wnioskodawcach.

 

WYNIKI KONKURSU "INICJUJ Z FIO"

fio

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków ogłasza ostateczne wyniki konkursu na inicjatywę lokalną w ramach projektu „INICJUJ Z FIO”.

   Informujemy, że na konkurs wpłynęło 124 wnioski. Odrzucono formalnie 24 wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 100 wniosków. Dofinansowanie otrzymują 42 wnioski znajdujące się na najwyższych miejscach listy na podstawie średniej ocen przyznanych przez członków Komisji Oceny Wniosków.

   Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Pkt. IV. Sposób wyłaniania Grantobiorców. Kryteria Merytoryczne pkt. 12 „Od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. Decyzje Zarządów Operatorów są ostateczne”.

   Ze względu na ochronę danych osobowych szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu, miejsca na liście rankingowej, kwoty dofinansowania i procedury podpisania umowy otrzymają Państwo e-mailem.

   Od dnia 20.08.2014 roku€“ ukazanie się listy rankingowej na stronie internetowej, kwalifikowane są wydatki wskazane w budżetach i zaplanowane działania.

  W przypadku oszczędności w projekcie dofinansowanie otrzymają kolejne organizacje grupy nieformalne zgodnie z miejscem zajmowanym na liście rankingowej.

do pobrania Lista rankingowa

Poszukujemy członków/inie Komisji Oceny Wniosków

fio

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu „Inicjuj z FIO” prowadzi nabór wnioskiów o mikrodotacje do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub samopomocowych.

    W związku z naborem Operatorzy mikrograntów poszukują osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceny merytorycznej wniosków.

Czytaj więcej: Poszukujemy członków/inie Komisji Oceny Wniosków

Dodatkowe informacje