Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rusza nabór wniosków

nagwek popc

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Informujemy, że 10 lipca 2018 roku rusza nabór wniosków dla gmin województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego.

Szczegóły na stronie projektu - http://www.e-aktywni.online/

OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOBIORCÓW

nagwek popc

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Projekt partnerski

Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator

i

Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cel projektu:

Podniesienie w okresie do 31 sierpnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 15 330 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Kto może aplikować o środki w ramach projektu?

O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOBIORCÓW

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO

nagwek popc

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 1 czerwca 2018 rozpoczyna realizację projektu: „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach zadania realizowane i dofinansowane będą projekty grantowe w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) składane przez  grantobiorców (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

 

Szczegóły wkrótce opublikowane zostaną na stronie internetowej.

 

E-aktywni mieszkańcy

nagwek popc

 

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Projekt partnerski

Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) – Operator

i

Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (FAIR) – Partner

 

Link do strony projektu: http://www.e-aktywni.online/

Dodatkowe informacje