Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gminne Forum Organizacji Pozarządowych

    Kolejny raz w naszej gminie mogliśmy wziąć udział w Gminnym Forum Organizacji Pozarządowych. Forum zostało zorganizowane w dniu 19.09.2014 roku w Płużnicy w Gospodzie przy Piecu przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wspólnie z Gminą Płużnica.

   Spotkania te są doskonałym miejscem aby przedstawiciele organizacji pozarządowych w naszej gminie mogli mówić otwarcie o swoich sukcesach i osiągnięciach ale i problemach.

   Elżbieta Wisniewska - Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w naszej gminie omówiła jak ta współpraca układała się dotychczas, natomiast Mirosława Tomasik – Prezes TRGP, zaprezentowała plan współpracy na 2015 rok.

  Zaprezentowany został niedawno utworzony portal gminny, który odpowiada na potrzeby konsultacji i wzajemnego informowania się samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, o swoich planach, zamierzeniach i kierunkach działania. Zapraszamy do odwiedzania portalu pod adresem: ngo.pluznica.pl
   Forum Gminne zostało przeprowadzone w ramach projektu „Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnicą i Gruta”.
 

Wymiana informacji na "portalu"

   W ramach projektu „Dobre klimaty dla wpsólpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” utworzone zostały 2 portale gminne, na potrzeby konsultacji i wzajemnego informowania się samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi o swoich planach, zamierzeniach i kierunkach działania.

   Zapraszamy do korzystania z portali gminnychi, dzielenia się z nami wydarzeniami oraz cennymi uwagami pod adresem:

ngo.gruta.pl
ngo.pluznica.pl

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

logo dk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   Dotyczącej usługi organizacji pobytu uczestników projektu obejmującą usługę wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i przerw kawowych dla uczestników 6 szkoleń w ramach projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta.

Szczegóły

Kolejny moduł szkolenia

logo dk

W dniach 11-15.03.2014 r. w Hotelu Hanza Pałac w Rulewie odbył się drugi moduł szkolenia organizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w praktyce”. Odbiorcami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego z gmin Płużnica i Gruta. Warsztaty były bezpłatne, uczestnicy mieli zapewniony dojazd na szkolenie, wyżywienie a także nocleg. Tematyka szkolenia obejmowała m. in:

  • diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań,
  • wzajemnego informowania się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
  • współtworzenia programów realizacji polityk publicznych,
  • konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych prawa miejscowego,
  • współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych,
  • okresowej oceny, monitorowanie i ewaluacji realizacji polityk i programów. 
Na kolejny a zarazem ostatni moduł szkolenia zapraszamy terminach: 09-11.04.2014 r. grupa Gruta oraz 10-13.04.2014 r. - grupa Płużnica. Działanie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 

Zapytanie ofertowe

logo dk

   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego (nr Projektu POKL.05.04.02-00-H18/13) zaprasza do składania ofert dotyczącego wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i przerw kawowych dla uczestników 6 szkoleń.

Szczegóły zapytania ofertowego w złączniku zapytanie ofertowe

Załączniki do oferty

Formularz oferty zał.1

Oświadczenie reprezentacji zał. 2

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zał. 3

Zapytanie ofertowe

Dodatkowe informacje