Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" - konkurs dla MMŚP

   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje o możliwości dofinansowania projektów   w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,  Programu Innowacyjna Gospodarka.

   O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Projekty należy składać w terminie od 17 do 28 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Szczegółowe informacje:

http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rusza_nabor_wnioskow_do_Dzialania_82_POIG_170613.aspx

Środki na "Promocję i rozwój markowych produktów"

   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - wsparcie dla MŚP.

   Nabór wniosków potrwa do dnia 8 lipca 2013 r. w sposób ciągły do wyczerpania 130% alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO.
Szczegóły:
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/konkursy/ogloszenia/os-priorytetowa-5/czytaj/items/oglaszamy-konkurs-w-ramach-dzialania-55-promocja-i-rozwoj-markowych-produktow-konkurs-nr-rpowkp-108v552013.html

Konkurs ,,Mikroprzedsiębiorca Roku"

   Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku" skierowany jest do firm, które wiedzą jak wykorzystać własny potencjał, przezwyciężać problemy przy tworzeniu przedsiębiorstwa, a także pozyskiwać środki finansowe.

Czytaj więcej: Konkurs ,,Mikroprzedsiębiorca Roku"

Wnioski w III naborze 8.1 będą przyjmowane co najmniej do 29 października br.

   W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e–usługi w ramach działania 8.1. Programu Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż wnioski w konkursie rozpoczynającym się w najbliższy poniedziałek tj. 26 października br. można składać osobiście ale również  kurierem oraz pocztą. Wszystkie wnioski dostarczone kurierem oraz pocztą danego dnia zostaną zarejestrowane w dniu dostarczenia. Jednocześnie informujemy, że wnioski w tym konkursie będą przyjmowane co najmniej do czwartku tj. 29 października 2009 r. oraz że wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie.

W poprzednich, rozstrzygniętych  już konkursach (w których opublikowano zatwierdzone wyniki oceny) każdy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej otrzymał dofinansowanie. Planujemy iż w III rundzie aplikacyjnej czyli przy obecnym naborze wniosków będzie przyjęta podobna zasada. Na dotacje na e-usługi w latach  2007-2013 przewidziano budżet 385,6 mln euro. Wartość dotychczas podpisanych umów to 375,7 mln zł. Kolejne nabory (przynajmniej 2) zaplanowano w 2010 roku.

Jednocześnie PARP zwraca uwagę, że najważniejszym czynnikiem decydującym o otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 8.1. jest jakość przygotowanego wniosku oraz zgodność planowanego projektu z zasadami programu. Z opublikowanych na stronie internetowej PARP wstępnych wyników II rundy aplikacyjnej Działania 8.1 POIG wynika, że na około 1300 złożonych wniosków około 35% zostało rekomendowanych do dofinansowania. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich konkursach znajduje wiele takich, które zostały złożone w ostatnich dniach przyjmowania projektów. Nie wszystkie zaś wnioski złożone pierwszego dnia zostały zakwalifikowane do dofinansowania, z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych bądź merytorycznych.

24 i 31 grudnia - zmiany funkcjonowania

Ze względu na okres świąteczno - noworoczny zmieniają się godziny funkcjonowania PK.
Dnia 24 i 31 grudnia Punkt Konsultacyjny czynny będzie w godzinach od 8:00 do 12:00.
Dodatkowo PK czynne bedzie 13 i 20 grudnia (soboty) od godziny 8:00 do 12:00.

Dodatkowe informacje