Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty - szkolenie dla opiekunek

RPO 8.3

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Gminą Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. 

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Lista sprawdzająca

Dodatkowe informacje